Kobiecy poradnik
Nasze tematy Obrączka odbiera wolność? Kobiecy poradnik katalog poradzdrowie i kondycja
zwiń szukanie zaawansowane
Migotanie przedsionków
problem do rozwiązania

Migotanie przedsionków

pytanie zadane w dniu: 15.06.2011
problem zgłoszony przez: Halina

Migotanie przedsionków to zaburzenie rytmu pracy serca, które jest najczęściej związane ze schorzeniami układu krążenia. Porady udziela Krzysztof Mamach, internista.


Treść pytania:

"Czy migotanie przedsionków może doprowadzić do śmierci. Jaki żyć z takim schorzeniem? Czy można się z tego wyleczyć? Bardzo proszę o konkrety!"

Krzysztof Mamach Porady udziela Krzysztof Mamach, internista:

Migotanie przedsionków jest najczęstszym zaburzeniem rytmu serca. Częstość tej arytmii rośnie z wiekiem i po 70. roku życia występuje średnio u co 10 osoby. Migotanie przedsionków polega na chaotycznej, nieregularnej akcji serca spowodowanej utratą funkcji mechanicznej przedsionków, których poszczególne fragmenty w sposób nieskoordynowany, zaczynają wykonywać niskonapięciowe ruchy. W efekcie, przedsionki jako całość nie kurczą się, lecz właśnie „migocą” co powoduje dwie ważne konsekwencje: z reguły przyspieszoną i całkowicie niemiarową akcję komór oraz brak przepływu krwi w przedsionkach z ryzykiem jej krzepnięcia i powstawania zatorów sercopochodnych w tętnicach mózgu, kończyn dolnych lub tętnicach trzewnych.

Ta ostatnia konsekwencja to poważne i potencjalnie śmiertelne następstwo arytmii. Migotanie przedsionków rozpoznajemy na podstawie charakterystycznego zapisu EKG. Występuję ono zarówno w chorobach pierwotnie dotyczących serca, jak również w szeregu schorzeń poza-sercowych. Do kardiogennych przyczyn migotania przedsionków należą:

- przede wszystkim choroba wieńcowa i nadciśnienie tętnicze,
- każdy przypadek niewydolności serca, w tym niewydolność pozawałowa,
- ostra faza zawału mięśnia serca,
- zapalenie osierdzia i mięśnia sercowego ( na przykład wirusowe),
- wady serca, w tym przede wszystkim tak zwana reumatyczna wada zastawki mitralnej po przebytej gorączce reumatycznej.

Gorączka reumatyczna jest schorzeniem wtórnym do infekcji paciorkowcowych i w erze przedantybiotykowej była jednym z głównych przyczyn uszkodzenia zastawek serca, obecnie jej częstość jest znikoma.

Do poza-sercowych przyczyn migotania przedsionków należą:

- choroby płuc i krążenia płucnego: zatorowość płucna, ostre zapalenie płuc, przewlekła obturacyjna choroba płucna,
- nadczynność tarczycy,
- zaburzenia elektrolitowe - niski poziom potasu i magnezu,
- zatrucie amfetaminą i kokainą,
- intoksykacja alkoholowa,
- stan bezpośrednio po operacji kardiochirurgicznej lub torakochirurgicznej.

Istnieje również postać migotania przedsionków o nieznanej przyczynie, zwana idiopatycznym lub samoistnym migotaniem przedsionków, ta forma arytmii występuję częściej u ludzi młodych i nie jest związana ze zwiększonym ryzykiem powikłań.

Powikłania migotania przedsionków po części opisałem wyżej. Najpoważniejszym jest udar zatorowy mózgu z następczym niedowładem lub paraliżem połowiczym. Jest to powikłanie bezpośrednio zagrażające życiu. Długotrwające i niewłaściwe leczone migotanie przedsionków powoduje rozwój zastoinowej niewydolności serca z akumulacją wody w organizmie, czego wyrazem są obrzęki kończyn dolnych oraz duszność nawet w warunkach spoczynkowych.

Leczenie tej arytmii polega albo na:

- umiarowieniu czyli przywróceniu prawidłowego rytmu zatokowego natychmiast po rozpoznaniu migotania, stosowaną metodą są leki antyarytmiczne najczęściej podawane dożylnie w warunkach monitorowania EKG, lub metoda elektryczna - tak zwana kardiowersja elektryczna wykonywana w krótkotrwającym znieczuleniu ogólnym. Warunkiem zastosowania takiej procedury jest czas trwania arytmii, nie dłuższy niż 48 H. Uważa się bowiem, że migotanie przedsionków trwające do 48 H nie stwarza ryzyka powikłań zatorowych. W przeciwnym razie kardiowersję należy odroczyć o 3-4 tygodnie i w tym czasie zastosować leczenie przeciwkrzepliwe, które zminimalizuje owo ryzyko zatorowe.

- zastosowaniu leków, które będą tylko kontrolowały akcję serca zwalniając ją (tak zwane beta-blokery oraz digoksyna) natomiast nie będą miały wpływu na samą arytmię.

Niezależnie, jaką opcję terapeutyczną przyjmujemy, zawsze należy indywidualnie rozważyć konieczność leczenia przeciwkrzepliwego w celu przeciwdziałania zatorom sercopochodnym. Leczeniem długoterminowym zajmują się kardiolodzy, których zadaniem jest identyfikacja przyczyny wywołującej i jej optymalne leczenie (najczęściej nadciśnienie tętnicze i choroba wieńcowa). Właściwe leczone migotanie przedsionków eliminuje te zagrożenia, które opisałem, i nie skraca długości życia.

Pozdrawiam.
Krzysztof Mamach

Masz problem i nie możesz go rozwiązać?

zadaj pytanie specjaliście

Przeczytaj również:

Wrogowie męskiej płodności

Antybiotyk obniża odporność?

Puchną mi stopy

źródło porady: Kobiecyporadnik.pl


tak czy uważasz, że to dobra porada?

11 osób uważa, że to dobra porada

Zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników i ekspertów porady mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą zastąpić porady udzielanej przez odpowiedniego lekarza w wyniku bezpośredniego badania. Wirtualna Polska S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść tych porad oraz za jakiekolwiek szkody Użytkownika powstałe na skutek lub w związku z zastosowaniem się przez Użytkownika do treści porady.

wybierz kategorię

To dział, w którym porad udzielają doświadczeni i otwarci na Twoje problemy interniści, instruktorzy fitness i trenerzy osobiści. Skorzystaj z ich wiedzy!

Logowanie

Nie masz jeszcze Profilu? Załóż go

Zapomniałeś hasła?


regulamin serwisu